CAMERA OBSCURA  Maldegem

CAMERA OBSCURA Maldegem

RITUELEN

RITUELENGeplaatst door Ryheul Noël 18 jan, 2016 10:46

°
° 26-5-2017/N26-5-2017
°
RIT-16-2643 Rituelen doorheen onze levensloop.

°
° 1-9-2016/N26-5-2017
°
CK-RIT-2591 De Last Post en het Reveil Canadees Kerkhof.
Het blazen van de Last Post en het Reveil is een jaarlijks ritueel op de herdenkingsplechtigheid in september op de Canadese Militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem.

°
° 31-8-2016/N31-8-2016
°
CK-RIT-2278 Een indrukwekkende processie van vaandels.
Elk jaar wordt de herdenkingsplechtigheid op het Canadees Kerkhof te Adegem afgesloten met hetzelfde serene ritueel. Onder begeleiding van de piper en handengeklap van de aanwezigen verlaten de vaandels van de vele vaderlandse verenigingen in processie de begraafplaats.
Filmfragment uit de archieffilm Herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof Adegem op 14 september 2014.°
° 22-8-2016/n22-8-2016
°
RIT-PR-2323 De laatste processie (film super8).
Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm 'De Laatste Processie' (film super8).°
°
°
°
° 24-5-2016/N24-5-2016
°
KV-RIT-DK-2681 Bezinningsmoment Doornkapel Kleit 22 mei 2016.
Dit jaar ging er uitzonderlijk geen bedetocht door naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Doorn. De bedevaart werd vervangen door een bezinningsmoment rond de prachtige Doornkapel langs de Urselweg in Kleit.

°
° 21-5-2016/N21-5-2016
°
KV-RIT-2603 De jaarlijkse bedevaart naar de Kleitse Doornkapel (film super8).
Traditiegetrouw vindt in de meimaand de jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vrouw van de Doorn plaats. De bedevaart bestaat al meer dan 100 jaar. Vanuit het centrum van Kleit vertrekken de bedevaarders al biddend naar de Doornkapel langs de Urselweg in Kleit Maldegem. Tijdens de bedevaart wordt het rozenhoedje gebeden en Marialiederen gezongen. De prachtige Doornkapel is beschermd erfgoed.
°
° 17-5-2016/N17-5-2016
°
EI-RIT-2616 Sint Hubertus paardenwijding en ommegang rond de Sint-Barbarakerk (film super8).
Een verloren ritueel. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.
Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).°
° 17-5-2016/n17-5-2016
°
EI-FP-RIT-2615 Met paard en kar de melkkruiken ophalen (film super8).
Een verloren ritueel. Elke dag, bij weer en wind en door de vier seizoenen heen, met paard en kar de melkkruiken bij de landbouwers voor de melkerij Sint-Marie te Maldegem ophalen. Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen'(film super8).°
° 16-5-2016/N16-5-2016
°
MF-RIT-2613 Gouden jubileum - 50 jaar getrouwd (film super8).
Symbool van de 50ste huwelijksverjaardag is goud. Het is een goede gewoonte wanneer men 50 jaar getrouwd is dit met een gouden jubileumfeest te vieren. Vele jaren geleden begon het jubileumfeest met een heilige mis en werd de huwelijksplechtigheid van weleer nog eens overgedaan op het gemeentehuis. Op vandaag is de mis al lang van de kalender gevallen en de ontvangst op het gemeentehuis wordt meestal vervangen door een viering ten huize.
°
° 16-5-2016/N16-5-2016
°
KV-RIT-2612 Vormselplechtigheid (film super8).°
° 27-4-2016/N27-4-2016
°
RIT-2667 Rituelen op Erfgoeddag 2016 te Maldegem.°
° 25-4-2016/N25-4-2016
°
FC-2652 'Prosit Senior... Ad fundum' Mini-cantus Maldo Erfgoeddag 2016.
Erfgoeddag Maldegem 23 april 2016. Prosit Senior Piet Blomme en Ad Fundum.°
° 25-4-2016/N25-4-2016
°
RIT-2651 Maldo mini-cantus op Erfgoeddag 23-4-2016 te Maldegem.
Bij studentenverenigingen wordt het studentenlied 'Io vivat' gezongen aan het begin van een clubavond of een cantus. Een delegatie van de Maldegemse studenvereniging Maldo met versterking van oud praeses Piet Blomme zong als aanhef van een mini-cantus op Erfgoeddag Maldegem 2016 het 'Io vivat'.°
° 22-4-2016//N22-4-2016
°
RIT-2648 Eerste communie Donk (film super8).°
° 22-4-2016/N22-4-20106
°
RIT-PR-2647 De laatste processie (film super8).°
° 22-4-2016/N22-4-2016
°
RIT-PR-2646 De laatste processie (film super8).

°
° 22-4-2016/N22-4-2016
°
RIT-PR-2645 De laatste processie (film super8).°
° 20-4-2016/N20-4-2016
°
RIT-2644 Maldorituelen (film super8).°
° 20-4-2016/N20-4-2016
°
RIT-2643 Rituelen doorheen onze levensloop.

°
° 19-4-2016/N19-4-2016
°
RIT-2642 65 jaar getrouwd - briljanten huwelijk.
Briljanten huwelijk 65 jaar getrouwd van Roger Braet en Alice Vandevoorde.°
° 14-3-2016/N14-3-2016
°
RIT-2628 Eerste communie (film super8).

°
° 13-42016/N13-4-2016
°
RIT-2627 Vormselplechtigheid Donk-Maldegem (film super8).

°
° 13-4-2016/N13-4-2016
°
RIT-2626 Eerste communie (film super8).
De eerste communie is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid waarop iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke heilige mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, in een preek met vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven van brood en wijn (bron: Wikipedia).°
° 12-4-2016/N12-4-2016
°
RIT-2625 Vormselplechtigheid (film super8).

°
° 12-4-2016/N12-4-2016
°
RIT-J-2624 De jeugdlokalen van De Piramide kregen een ludiek openingsritueel (film super8).°
° 11-4-2016/N26-5-2017
°
RIT-S8-2623 Meimaand Mariamaand - Te Lourdes op de bergen (film super8)./310
De maand mei (ook wel: bloeimaand of Mariamaand) is de vijfde maand in het jaar van de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mei is misschien vernoemd naar de Griekse godin Maia of Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in mei werd gevierd. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei te wijden aan Maria, de "Moeder van God" (bron:Wikipedia). De Meimaand is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat. Ook vieren wij in mei moederdag.
°
° 11-4-2016/N11-4-2016
°
RIT-PR-2622 De laatste tocht van het sacrament onder de blote hemel(film super8).

°
° 11-4-2016/n11-4-2016
°
RIT-2621 Een nieuw voetbalveld kent ook zijn rituelen (film super8).
Het inspelen van een nieuw voetbalveld kent ook zijn rituelen. De burgemeester knipt het lint. De pastoor prevelt een gebedje en kwispelt met wijwater. Een matchbal met zoenen. Een galante aftrap.°
° 9-4-2016/N9-4-2016
°
RIT-2620 Het ritueel van het doopsel (film super8).°
° 9-4-2016/N9-4-2016
°
RIT-2619 Een droevig dagdagelijks ritueel (film super8).
Een droevig dagdagelijks ritueel 'de doden begraven'. Zes van de zeven werken van barmhartigheid zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs: "Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen." (Matteüs 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'. In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde. (bron: Wikipedia)°
° 9-4-2016/N9-4-2016
°
RIT-E-2618 Verloren ritueel - Sint-Hubertus paardenwijding (film super8).
Een verloren ritueel. Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend.°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-E-2617 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8).
Een verloren ritueel. Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de klokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-E-2616 Sint-Hubertus paardenwijding en ommegang rond de Sint-Barbarakerk (film super8).
Een verloren ritueel. Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.
Sint-Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).
°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-E-2615 Met paard en kar de melkkruiken ophalen (film super8).
Een verloren ritueel. Elke dag, bij weer en wind en door de vier seizoenen heen, met paard en kar de melkkruiken bij de landbouwers voor de melkerij Sint-Marie te Maldegem ophalen. Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen'(film super8).°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-2614 Diamenten jubileum - 60 jaar getrouwd (film super8).
Symbool van de 60ste huwelijksverjaardag is diamant. °
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-2613 Gouden jubileum - 50 jaar getrouwd (film super8).
Symbool van de 50ste huwelijksverjaardag is goud. Het is een goede gewoonte wanneer men 50 jaar getrouwd is dit met een gouden jubileumfeest te vieren. Vele jaren geleden begon het jubileumfeest met een heilige mis en werd de huwelijksplechtigheid van weleer nog eens overgedaan op het gemeentehuis. Op vandaag is de mis al lang van de kalender gevallen en de ontvangst op het gemeentehuis wordt meestal vervangen door een viering ten huize. °
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-2612 Het vormsel (film super8).
Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is gebaseerd op de apostolische leer en de Bijbel (Hand. 8:14-17; Ef. 4:30).
°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-2611 Eerste communie (film super8).
De eerste communie is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid waarop iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie.
°
° 7-4-2016/N7-4-2016
°
RIT-2610 Het ritueel van het doopsel (film super8).
Het doopsel of de doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. De dopeling wordt overgoten met doopwater. Daarbij wordt de doopformule uitgesproken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", volgens Mattheus 28:19.°
° 6-4-2016/N6-4-2016
°
RIT-2609 Vormselplechtigheid (film super8).
Het vormselritueel. Een zalving, een bisschoppelijke zegen en een tikje op de wang.°
° 6-4-2016/N6-4-2016
°
RIT-2608 Een processie van vormelingen (film super8).
Elk jaar hetzelfde ritueel. Een keurige processie van vormelingen. Een kruisje voor de kinderen en veel wierook om de bisschop welkom te heten.°
° 6-4-2016/N6-4-2016
°
RIT-2607 Een droevig ritueel (film super8).
Het leggen van een palmtakje op een lijkkist is een devoot maar droevig ritueel.°
° 6-4-2016/N6-4-2016
°
RIT-J-2606 Het ochtendritueel op kamp van de jeugdbeweging De Gidsen Maldegem (film super8).

°
° 6-4-2016/N6-4-2016
°
RIT-2605 Een begrafenis is een eindeloos terugkerend ritueel (film super8).
Begrafenis van deken Paul van Overbeke.°
° 5-4-2016/N5-4-2016
°
RIT-2604 Een huwelijk is altijd een ontroerend ritueel (film super8).

°
° 5-4-2016/N5-4-2016
°
RIT-2603 De jaarlijkse bedevaart naar de Kleitse Doornkapel (film super8).
Traditiegetrouw vindt in de meimaand de bedetocht naar O.L.Vrouw van de Doorn plaats. De tocht bestaat al meer dan 100 jaar. Vanuit het centrum van Kleit vertrekken de bedevaarders al biddend richting Kleitkalseide, Plein om zo via de Urselweg op het prachtige kapelletje uit te komen. Tijdens deze bedevaart wordt het rozenhoedje gebeden en wordt af en toe halt gehouden voor een korte bezinning of om een lied te beluisteren.°
° 5-4-2016/N5-4-2016
°
RIT-MAL-2602 Maldocantus in het Hol van Pluto (film super8).

°
° 4-4-2016/N4-4-2016
°
RIT-MAL-2600 Een brave Maldocantus voor de vaders en de moeders (film super8).°
° 4-3-2016/N4-3-2016
°
RIT-MAL-2597 Het Maldodoopritueel in het Hol van Pluto (film super8).

°
° 3-4-2016/N3-4-2016
°
F-RIT-2597 Jaarlijkse tractorwijding te Moerhuize.
Ze maken ons nat.
°
° 29-3-2016/n29-3-2016
°
KV-RIT-1888 Plechtige communie film Maldegem 1969 (film super8).
Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura film 'Maldegem 1969' over het jaarverloop tussen Maldegemkermis 1968 tot Maldegemkermis 1969 (film super8).°
° 28-3-2016/N28-3-2016
°
KV-RIT-1711 Vormselplechtigheid (film super8).

°
° 28-3-2016/N28-3-2016
°
KV-RIT-2473 Het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem (film super8).
De ceremonie rond het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem is ook al lang erfgoed geworden. Toen wandelden de vormelingen nog in processie naar de kerk.
De meisjes allen in een wit communiekleed en de jongens in een keurig pakje. De bisschop kwam met een grote limousine en gaf de allerkleinsten een welkomstkruisje. Een medepastoor van deken Paul Van Overbeke zorgde voor een waardig wierookritueel.(film super8).°
° 28-3-2016/N28-3-2016
°
KV-RIT-2595 Een processie van vormelingen (film super8).
Onder begeleiding van deken Paul Van Overbeke en zijn medepastoors wandelden in 1971 de vormelingen na de vormselplechtigheid in processie naar de markt (film super8).°
° 27-3-2016/N27-3-2016
°
KV-RIT-1772 Eerste communicantjes te Donk (film super8).
°
° 27-3-2016/N27-3-2016
°
KV-RIT-1712 Vormselplechtigheid (film super8).°
° 26-3-2016/N26-3-2016
°
KV-RIT-1713 Vormselplechtigheid (film super8).°
° 26-3-2016/N26-3-2016
°
RIT-CA-2594 Het jaarlijks carnavalritueel rond Rietje Koane.
Elk jaar kleurt de legende van Rietje Koane het carnavalsgebeuren rond het beeldje van Rietje Koane en zijn Keizer.°
° 26-3-2016/N26-3-2016
°
RIT-CA-2593 Het ritueel rond het aankleden van Prins Carnaval.
Het aankleden van Prins Carnaval op de vooravond van het carnavalweek-end is in Maldegem reeds vijftig jaar lang een terugkerend feestelijk carnavalritueel.°
° 21-3-2016/N21-3-2016
°
CK-RIT-2592 De Last Post en het Reveil herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof.
Het blazen van de Last Post en het Reveil is een jaarlijks ritueel op de herdenkingsplechtigheid in september op de Canadese Militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem.
°
° 21-3-2016/N21-3-2016
°
CK-RIT-2591 De Last Post en het Reveil Canadees Kerkhof .
Het blazen van de Last Post en het Reveil is een jaarlijks ritueel op de herdenkingsplechtigheid in september op de Canadese Militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem.°
° 21-3-2016/N21-3-2016
°
CK-RIT-2105 Last Post Canadees Kerkhof Adegem-Maldegem 2014.
Het blazen van de Last Post is een jaarlijks ritueel op de herdenkingsplechtigheid in september op de Canadese Militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem.
De Last Post wordt geblazen bij militaire herdenkingen en begrafenissen. In Ieper wordt de Last Post elke dag om 20 uur gespeeld onder de Menenpoort door de leden van de Last Post Association, als eerbetoon aan hen die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Dit ritueel doet men al sinds 1928, met enige onderbreking tijdens de bezetting van Ieper door de Duitsers tussen mei 1940 en 6 september 1944. (bron: Wikipedia)
Filmfragment uit de archieffilm Herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof 2014.°
° 21-3-2016/N21-3-2016
°
CK-RIT-2278 Een indrukwekkende processie van vaandels.
Elk jaar wordt de herdenkingsplechtigheid op het Canadees Kerkhof te Adegem afgesloten met hetzelfde serene ritueel. Onder begeleiding van de piper en handengeklap van de aanwezigen verlaten de vaandels van de vele vaderlandse verenigingen in processie de begraafplaats.
Filmfragment uit de archieffilm Herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof Adegem op 14 september 2014.°
° 20-3-2016/N20-3-2016
°
EI-RIT-1435 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8).
Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen'. "Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus" (bron Wikipedia).°
° 16-3-2016/N16-3-2016
°
E-RIT-KH-1445 Inzegening nieuw kerkhof door deken Van Overbeke (film super8).
Met een rondgang van het gemeentebestuur en de inzegening door deken Paul Van Overbeke kreeg Maldegem een uitbreiding van het bestaande kerkhof (film super8).°
° 13-3-2016/N13-3-2016
°
PR-RIT-2579 De laatste processie (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm 'De laatste processie' te Maldegem. De jaarlijkse ommegang van de processie op het dorp is op vandaag een ook al lang vergeten devoot ritueel geworden (film super8).

°
°
°
F-RIT-08-2578 Tractorenwijding op de wijk Moerhuize te Maldegem in 2008.
Het jaarlijkse ritueel van de tractorenwijding op de wijk Moerhuize te Maldegem heeft soms een ludieke noot. °
° 11-3-2016/N11-3-2016
°
KV-RIT-1715 Vormselplechtigheid (film super8).
De vormselplechtigheid is een jaarlijks terugkerend ritueel op de parochie (film super8).°
° 11-3-20106/N11-3-2016
°
KV-RIT-1780 Feestelijke ontvangst van deken Stefaan De Paepe (film super8).
Het ritueel van het overhandigen van de sleutel van de Sint-Barbarakerk aan de nieuwe deken Stefaan De Paepe.°
°
°
H-RIT-GDS-2253 Viering 100-jarige Germaine De Smet Warmhof Maldegem.
Bij elke verjaardag hoort het ritueel van het zingen 'Lang zal hij of zij leven' en een daverend applaus.
°
°
°
J-RIT-09-2577 Huwelijk Pluk en Aagje 21-8-2009.
De kinderen maakten kennis met het ceremonieel en het ritueel rond het huwelijk op het huwelijk van Pluk en Aagje in de trouwzaal van het gemeentehuis te Maldegem op 21 augustus 2009.°
° 5-3-2016/N5-3-2016
°
RIT-PR-2576 De laatste processie (film super8).
De hemel werd moe - het kerkvolk werd moe - de processie werd nostalgisch erfgoed (film super8).
Androids Always Escape van Chris Zabriskie is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Bron: http://chriszabriskie.com/honor/ Artiest: http://chriszabriskie.com/ °
° 5-3-2016/N5-3-2016
°
RIT-PR-1994 De processie 1974 (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem 1974' (film super8).°
° 5-3-2016/n5-3-2016
°
RIT-PR-2575 De laatste tocht van het baldakijn (film super8).
De laatste processie van deken Paul Van Overbeke en de laatste tocht van het baldakijn. Filmfragment uit de archieffilm 'De Processie - Niets is wat het lijkt' (film super8).°
° 4-3-2016/N4-3-2016
°
E-F-RIT-1432 Met paard en kar de melkkruiken ophalen (film super8).
Een verloren ritueel. Elke dag, bij weer en wind en door de vier seizoenen heen, met paard en kar de melkkruiken bij de landbouwers voor de melkerij Sint-Marie te Maldegem ophalen. Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen'(film super8). °
°
°
RIT-KV-2482 Driemaal kloppen met de sleutel op de kerkdeur (film super8).
Bij het ceremonieel van de ontvangst van een nieuwe pastoor of deken op de parochie behoort het ritueel van driemaal kloppen met de kerksleutel op de kerkdeur. Deken Willy De Cock kreeg van de voorzitter van de kerkfabriek de sleutel van de Sint-Barbarakerk te Maldegem en na het ritueel van driemaal kloppen met de sleutel werd voor hem de kerkdeur geopend.
Filmarchief Camera Obscura - scan rol 2 (film super8). °
°
°
RIT-CA-2477 Het jaarlijkse ritueel van de machtsoverdracht.
Filmfragment filmarchieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen' - Carnaval 2015 te Maldegem.
Het aankleden van Prins Carnaval en het symbolisch overhandigen van de sleutel van de gemeente is een jaarlijks terugkerend prinselijk ritueel.°
° 2-3-2016/N2-3-2016
°
RIT-CA-2574 Eedaflegging en carnavalsgroet alaaf.
Bij het overhandigen van het ereteken in de Orde van d'Euzdre Veuze hoort het ritueel van het lezen van een eedaflegging en het uitbrengen van de carnavalsgroet alaaf.
Alaaf is een carnavalsgroet afkomstig uit de Keulse carnavalstraditie. Het bijbehorend handgebaar bestaat er uit de vingertoppen van de linkerhand naar de rechter slaap te brengen (bron: Wikipedia).°
° 1-3-2016/N1-3-2016
°
FP-RIT-10-183 Ze maken ons nat - tractorenwijding te Moerhuize.
In 2010 verzorgde diaken Camiel Van Waes het jaarlijks terugkerend ritueel van de tractorenwijding op de wijk Moerhuize te Maldegem.°
° 29-2-2016/N29-2-2016
°
RIT-MF-2573 Paardenwijding op de 'Dag van het paard'.
Negentien edities lang was de wijding van de paarden een jaarlijks terugkerend ritueel op de 'Dag van het paard ' te Maldegem.°
° 24-2-2016/N24-2-2016
°
RIT-CA-2567 Prins Carnaval 2003 krijgt de sleutel.
Het aankleden van Prins Carnaval en het symbolisch overhandigen van de sleutel van de gemeente is een jaarlijks terugkerend prinselijk ritueel. °
°
°
RIT-PR-2528 Processie 1969 te Maldegem (film super8).
Processie 1969 te Maldegem een verloren ritueel een vergeten erfgoed. Filmfragment uit de eerste archieffilm Maldegem 1969 (Maldegemkermis 1968 t.m. Maldegemkermis 1969) (film super8).°
°
°
RIT-PR-2323 De laatste processie (film super8).
Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm 'De Laatste Processie' (film super8).°
° 29-1-2016/N29-1-2016
°
RIT-PR-2515 De laatste tocht van het baldakijn (film super8).
Deken Paul Van Overbeke wandelde voor de laatste maal onder de hemel of het baldakijn in de zomerprocessie op 15 augustus 1974 te Maldegem. Medepastoor Antoon Van Cauteren wandelde het volgende jaar nog eenmaal met de monstrans onder de blote hemel. Hierna werd de dorpsprocessie ook voor Maldegem verdwenen erfgoed en een vergeten ritueel.
Filmfragment uit de archieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen' (film super8).°
° 29-1-2016/N29-1-2016
°
RIT-PR-1996 De laatste processie van deken Paul Van Overbeke (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm 'De Processie' (film super8).°
° 21-1-2016/N21-1-2016
°
RIT-KV-2482 Driemaal kloppen met de sleutel op de kerkdeur (film super8).
Bij het ceremonieel van de ontvangst van een nieuwe pastoor of deken op de parochie behoort het ritueel van driemaal kloppen met de kerksleutel op de kerkdeur.
Deken Willy De Cock kreeg van de voorzitter van de kerkfabriek de sleutel van de Sint-Barbarakerk te Maldegem en na het ritueel van driemaal kloppen met de sleutel werd voor hem de kerkdeur geopend. Filmarchief Camera Obscura - scan rol 2 (film super8).
°
° 20-1-2016/N20-1-2016
°
RIT-2481 Inzegening nieuw kerkhof door deken Van Overbeke (film super8).
Met een rondgang van het gemeentebestuur en de inzegening door deken Paul Van Overbeke kreeg Maldegem een uitbreiding van het bestaande kerkhof. Een ritueel dat men in een mensenleven maar eenmaal meemaakt. Filmarchief Camera Obscura - scan rol 2 (film super8).
°
° 20-1-2016/N20-1-2016
°
RIT-2480 Een droevig ritueel (film super8).
Het droevig ritueel van het neerleggen van een palmtakje van de groenblijvende buxusstruik op de lijkkist is het symbool voor hoop en onvergankelijk leven.
Filmarchief Camera Obscura - scan rol 2 (film super8). °
° 19-1-2016/N19-1-2016
°
RIT-2479 Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8).
De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm Maldegem een Dorp om in te wonen (film super8).°
° 18-1-2016/N18-1-2016
°
RIT-FP-2478 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8).
Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de klokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden. Filmfragment filmarchieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen' (film super8) rol 9.°
° 18-1-2015/N18-1-2016
°
RIT-2476 Een processie van vormelingen (film super8).
Filmfragment filmarchieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen' - rol 4 (film super8).°
° 18-1-2016/N18-1-2016
°
RIT-2475 Een ritueel van kruisjes, wierook en wijwater (film super8).
Filmfragment filmarchieffilm 'Maldegem een dorp om in te wonen' - rol 4 (film super8).

°
°


camera obscura maldegem 26 mei 2017

°

°