°
WWW.CAMOB.BE werd op 13 september 2009 opgemaakt.
Op 16 oktober 2018 telt WWW.CAMOB [ 532136 ] weergaven.
°
°

HERDENKINGSPLECHTIGHEID REGIMENT GIDSEN BURKEL 19-10-2018

KINDEREN ARK VOSSENHOL -> MAP [GIDSEN KIDS ARK VOSSENHOL]

°
° 21108/N21108
° 18
GIDK-3591 Plechtigheid Burkel 2018 Kinderen Ark Vossenhol.
Kinderen van de Ark Vossenhol op vrijdag 19 oktober 2018 op de herdenkingsplechtigheid van het regiment van de Gidsen aan het monument te Burkel.

°
° 21108/N21108
° 17
GIDK-3590 Plechtigheid Burkel 2018 Kinderen Ark Vossenhol.
Kinderen van de Ark Vossenhol op vrijdag 19 oktober 2018 op de herdenkingsplechtigheid van het regiment van de Gidsen aan het monument te Burkel.

°
° 21108/N21108
° 03
GID-3593 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
Bloemenhulde.

°
° 21108/N21108
° 02
GID-3592 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
Toespraken - Ondertekening van de schenkingsakte.

°

HERDENKINGSPLECHTIGHEID REGIMENT GIDSEN GIDSENPLEINTJE 19-10-2018


°
° 21108/N21108
°
GID-3584 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
Toespraak van Marie De Baere op vrijdag 19 oktober 2018 op de herdenkingsplechtigheid van het regiment van de Gidsen op het Gidsenpleintje.

°
°
Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen. Alle door Camera Obscura Maldegem gepubliceerde archieffilpjes dragen het label 'Camera Obscura Maldegem'.
°
°
-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [ HERDENKINGSPLECHTIGHEID GIDSEN 2018]


HERDENKINGSPLECHTIGHEID REGIMENT GIDSEN BURKEL 19-10-2018

° 03
GID-3593 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
° 02
GID-3592 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
° 18
GIDK-3591 Plechtigheid Burkel 2018 Kinderen Ark Vossenhol.
° 17
GIDK-3590 Plechtigheid Burkel 2018 Kinderen Ark Vossenhol.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID REGIMENT GIDSEN GIDSENPLEINTJE 19-10-2018


° 01
GID-3584 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018.
°
°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [GIDSEN KIDS ARK VOSSENHOL] bijgewerkt op 21 oktober 2018

°

°Your mobile does not support playing flash video.