CAMERA OBSCURA  Maldegem

CAMERA OBSCURA Maldegem

FILMARCHIEF NOVEMBER 2017

FILMARCHIEF NOVEMBER 2017Geplaatst door Ryheul Noël 15 jan, 2018 11:31
FILMARCHIEF NOVEMBER 2017

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
01
°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
4-11-2017 J17-CK17-15018-3365 Canadees Kerkhof Adegem hulde aan de Canadese gesneuvelden 4-11-2017.
°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
4-11-2017 J17-CK17-15018-3370 Canadees Kerkhof Adegem hulde aan de Canadese gesneuvelden 4-11-2017.
02
°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
4-11-2017
J17-VB17-15018-3374 Partnersteden vieren verjaardag 50 jaar verbroedering 4-11-2017.
03
°
° 15-1-2018
°
5-11-2017 J17-VB17-150108-3369 Vier landstalen tijdens de verbroederingsmis 5-11-2017.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
5-11-2017 J17-VB17-15018-3367 Gregoriuskoor van Maldegem zong 'Ode an die Freude' 5-11-2017.

°
° 15-1-2017/N15-1-2017
°
5-11-2017 J17-VB17-15018-3366 Organist Ad Van de Wege 'Ode an die Freude' 5-11-2017.

04
°
° 15-1-2017/N15-1-2017
°
11-11-2017 J17-PL11-15018-3376 11 Novemberviering 2017 Maldegem.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017 J17-PL11-15018-3377 11 Novemberviering 11-11-2017 Maldegem./150

°
°
15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017
J17-FA-NV-15018-3378 11 november 2017 Nut en Vermaak - Sint-Barbarakerk.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017 J17-PL11-15018-3379 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017
J17-PL17-FA-NV-15018-3380 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017 J17-PL11-15018-3381A 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
11-11-2017 J17-PL11-15018-3381 11 november 2017 Nut en Vermaak - Markt.

05
°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
25-11-2017 J17-SKLST-15018-3388 Sinterklaas kwam met de stoomtrein 25-11-2017./160

°
° 15-1-2018/N15-1-2018
°
26-11-2017 J17-SKL-ST-15018-3389 Sinterklaas kwam met de stoomtrein 26-11-2017./130

°
°

FILMARCHIEF NOVEMBER 2017

4-11-2017 J17-CK17-15018-3365 Canadees Kerkhof Adegem hulde aan de Canadese gesneuvelden 4-11-2017.

4-11-2017 J17-CK17-15018-3370 Canadees Kerkhof Adegem hulde aan de Canadese gesneuvelden 4-11-2017.

4-11-2017 J17-VB17-15018-3374 Partnersteden vieren verjaardag 50 jaar verbroedering 4-11-2017.

5-11-2017 J17-VB17-150108-3369 Vier landstalen tijdens de verbroederingsmis 5-11-2017.

5-11-2017 J17-VB17-15018-3367 Gregoriuskoor van Maldegem zong 'Ode an die Freude' 5-11-2017.

5-11-2017 J17-VB17-15018-3366 Organist Ad Van de Wege 'Ode an die Freude' 5-11-2017.

11-11-2017 J17-PL11-15018-3376 11 Novemberviering 2017 Maldegem.

11-11-2017 J17-PL11-15018-3377 11 Novemberviering 11-11-2017 Maldegem.

11-11-2017 J17-FA-NV-15018-3378 11 november 2017 Nut en Vermaak - Sint-Barbarakerk.

11-11-2017 J17-PL11-15018-3379 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

11-11-2017 J17-PL17-FA-NV-15018-3380 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

11-11-2017 J17-PL11-15018-3381A 11 november 2017 Nut en Vermaak - Kerkhof.

11-11-2017 J17-PL11-15018-3381 11 november 2017 Nut en Vermaak - Markt.

25-11-2017 J17-SKLST-15018-3388 Sinterklaas kwam met de stoomtrein 25-11-2017.

26-11-2017 J17-SKL-ST-15018-3389 Sinterklaas kwam met de stoomtrein 26-11-2017.

°
°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

camera obscura maldegem 15-1-2018

°

°